Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Vizyon & Misyon & Tarihçe

Vizyonumuz

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer Üniversiteler içinde örnek alınan lider bir "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" olmak.

Misyonumuz

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan makine ve malzemeleri satın almak, güvenlik, temizlik, ulaşım, baskı hizmetlerini yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

Tarihçe

Daire Başkanlığımız Bakanlar Kurulu’nun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunu ile üniversitemizin bünyesinde kurulmuş bulunmaktadır. 2007 Mali yılı Aralık ayına dek Ondokuz Mayıs Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binasında faaliyet gösteren Başkanlığımız, personelimizin geçici görev ve eğitimini tamamlaması üzerine bu tarihten sonra çalışmalarını yeni kurulan Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Kampüsünde sürdürmeye devam etmiştir.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 28-11-2018 08:56:02