Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarihçe & Amaç

Tarihçe:

Başkanlığımız Bakanlar Kurulu’ nun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunu ile Üniversitemizin kurulmasıyla beraber çalışmalarına başlamıştır. 2007 Mali yılı Aralık ayına kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binasında faaliyet gösteren Başkanlığımız, personelimizin geçici görev ve eğitimini tamamlaması üzerine bu tarihten sonra çalışmalarını Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük İdare Binası 2. katında sürdürmeye devam etmektedir.

Amaç:

Üniversitemizin bilinen kıt kaynaklarını etkin, verimli ve amacına uygun kullanmak için sürekli değişim, rekabet temeline dayalı kaynak kullanımı, şeffaflık ve çalışan ile dış müşteri memnuniyetini esas alan katılımcı bir yönetim anlayışı ile işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla, bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.


Ekleme tarihi: 13-01-2022 13:22:59 Güncellenme tarihi: 17-01-2022 14:08:55