E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Misyonumuz

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının temel misyonu ilgili mevzuata uygun olarak Ordu Üniversitesi ve Bağlı birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılarken, bütçe imkanlarını optimum kullanarak ve üniversite çıkarlarını gözeterek işlem yapmaktır.
Bir başka deyişle İMİD misyonu, yürütmekte olduğu eğitim ve öğretim kurumu hizmeti gereklerini göz önünde tutarak kamu kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanırken yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin de uygulanmasını sağlamaktır.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı