Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tahakkuk Birimi
ADI SOYADI UNVANI E-POSTA ADRESi TELEFON
Veli DİLMEN Şube Müdürü velidilmen@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2402
Fatih YERLİ Şef fatihyerli@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2414
Öznur ÇALIŞKAN Şef oznurari@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2423

 

Görev Tanımları:

Müdürlüğümüz, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız kadrosunda görev yapan idari personel ile Üniversitemiz bünyesinde bulunan 4-D sürekli işçi (Temizlik-Güvenlik-Büro) personellerinin maaş ve özlük işlemlerininin yürütülmesini sağlamaktır.

1- Başkanlığımız kadrosunda bulunan idari personel, özel güvenlik personeli ve sürekli işçilerin maaş tahakkuk ve özlük işlemlerini gerçekleştirmek,

2- Başkanlığımız personelinin tenkis-tahsis yer değiştirme işlemlerinin KBS sistemi üzerinden yapmak,

3- Nakil gelen, ücretsiz izinden dönen personellerin maaş işlemlerinin yapılması, ücretsiz izne ayrılan ve istifa eden personele borç çıkarma evraklarının hazırlamak,

4- Ek çalışma karşılıklarını yürütmek,

5- Başkanlığımız personelinin sosyal haklarının takibi ve tahakkuk ödemelerini sağlamak,

6- Başkanlığımızda bulunan personelimizin sürekli görev yolluklarını yapmak,

7- Tüm Üniversite Personeline  ödenen promosyon ödemelerini gerçekleştirmek,

8- Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil personellerin kesintilerinin tahsilat işlem ve takibini aylık yapmak,

9- Pesonel nakil bildirimin düzenlemek,

10-Sigorta tescil işlemlerini yürütmek,

11- Tahakkuk evraklarının dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

12- Maaş işlemleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalrını yürütmek,

13- İkramiye ödemelerini gerçekleştirmek,

14- SGK primlerini internet üzerinden gönderme işlemlerini gerçekleştirmek,

15- İş gücü çizelgelerini hazırlayıp İş-Kur'a bidirimini gerçekleştirmek,

16- Terfi ve maaş artışlarının sözleşmelere göre düzenlemek,

17- Personelin emeklilik işlemlerine sevki, kıdem tazminatı, izin ücretleri ve diğer ödemelerini gerçekleştirmek,

18- SGK işe giriş ve işten ayrılılışlarını yapmak,

19- Personelin icra, nafaka, sendika kesintilerini yapmak,

20- Raporların internet ortamında SGK'ya bildirilmesi ve rapor kesinti ödemelerinin takip etmek,

21- Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

22- Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

 

İlgili Mevzuat:

Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Yönetmeliği

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

1475 sayılı İş Kanunu

375 sayılı Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:04:44 Güncellenme tarihi: 13-01-2022 13:33:19