Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Ölüm Yardımı

a) İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle gerekli belgeler tevsik edilmek kaydıyla sözleşmenin birinci yılında ölümü halinde 3.500,00 TL,

b) İşçinin normal ölümü halinde gerekli belgeler tesvik edilmek kaydıyla sözleşmenin birinciyılında 3.000,00 TL,

c) İşçinin bakmakla mükellef olduğu ana baba, eş ve çovuklarının ölümü halinde gerekli belgelerle tesvik edilmek kaydıyla sözleşme süresince 2.000,00 TL ölüm yardımı yapılır. Ancak yukarıda söz konusu yardımlar bu yardımlardan istifade edilecek şartlara hais kişilerden aynı iş yerinde çalışmıs olsun ve olmasın sadece birine yapılır.

Bu Ödemeler sözleşmenin 2. yılın birinci ve ikinici altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zam alndığı tarih itibariyle artılarak ve ölüm olayının olduğu sözleşeme dilimine tekamül eden tutar üzerinden ödenecektir.

 

Başvuru için; 

1) Dilekçe,

2) Ölüm Belgesi,

3) Nüfus Kayıt Örneği.

 

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 11-06-2020 11:49:11 Güncellenme tarihi: 23-09-2021 15:13:06