Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevlerimiz

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev tanımı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. Maddelerinde tanımlanmış olup Başkanlığımız aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

1- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların, araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satın alma, kiralama işlemleri ve bakım-onarım hizmetlerini gerçekleştirmek,

2- Üniversitemize ait taşınmazların kiralama ihalelerinin yapılması ve bunlara ilişkin elektrik, su ve ısınma tahsilatlarının takip edilmesi ve taşınmazlara ilişkin diğer işlemleri gerçekleştirmek,

3- Üniversitemiz birimlerinin elektrik, telefon faturaları, su, doğalgaz v.b. tahakkuklarını gerçekleştirmek,

4- Başkanlığımız personelinin  maaş, özlük hakları, yolluk ödemeleri, vergi ve sosyal güvenlik hükümlerinin mevzuatlara uygun olarak sağlıklı ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak,

5- Başkanlığımızın görev alanları ile ilgili hususlarda resmi iş ve işlemleri takip etmek ve bunlarla ilgili yazışmaları yapmak ve arşiv hizmetlerinini tesis etmek,

6- Başkanlığımızın sorumluluğundaki birimlerin Taşınır kayıt kontrol işlemlerini tesis etmek, 

7- Üniversitemizdeki hizmet araçlarının bakım-onarım ve işletmesini yürütmek,

8- Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan hizmet binalarının ve çevresinin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek,

9- Üniversitemizin  merkez santral hizmetinin gerçekleşmesini sağlamak,

10- Görev alanıyla ilgili Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

 


Ekleme tarihi: 01-02-2021 11:12:42 Güncellenme tarihi: 11-01-2022 10:21:04