Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Çocuklar İçin Kaç Yaşına Kadar AGİ Uygulanır? 

Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi işçinin medeni durumuna, çocuk sayısına bağlı olarak, 16 yaşından büyük tüm işçilerin asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirden düşülmesi sonucunda vergi dışı bırakılmasıdır. Yani AGİ bir nevi gelir vergisi indirimidir.

İşçilerin AGİ tutarlarının hesaplanmasında belirleyici parametreler;

İşçinin medeni durumu,

Eşinin çalışıp çalışmadığı,

Çocuk sayısıdır.

AGİ miktarı bu üç parametreye göre değişiklik göstermektedir.

Son zamanların en çok karıştırılan konularından birisi ise; çocuklar için kaç yaşına kadar AGİ uygulanacağıdır. Bununla alakalı bakmamız gereken ilk yasal dayanak hepimizin bildiği üzere Gelir Vergisi Kanunudur.

Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimini düzenleyen 32. maddesine göre AGİ’de dikkate alınacak çocuklar;

“İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ‘eş’ tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.” olarak belirlenmiştir.

İlgili maddeye göre, işçinin 18 yaşını doldurmamış çocuklarının tümü çocuğun aile ile birlikte oturması veya işçi tarafından bakılması şartı ile AGİ’ye dâhil olduğundan 18 yaşın altındaki çocuklarda eğitime devam edip edilmediğine bakılmaz.

Fakat 18 ve 25 yaş arasındaki çocukların AGİ hesabına dâhil olması için çocukların tahsil durumuna bakılması gerekir. Yani 18 ve 25 yaş arasındaki çocukların AGİ’ye tabi olabilmesi için; aile ile birlikte oturması veya işçi tarafından bakılması şartının haricinde eğitim durumuna devam ediyor olması gerekmektedir. Hükmün uygulanmasında kız ve erkek çocuk bakımından hiç bir fark bulunmamaktadır.

Eğitim durumu devam etse dahi, 25 yaşını doldurmuş çocuklar AGİ hesabına dâhil edilmez. Ve yine görmekteyiz ki kız ve erkek çocuklar bakımından bir fark yoktur.

Asgari Geçim İndiriminin çocuklar için kaç yaşına kadar uygulanacağı konusunda Devlet Memurları Kanununun 202. maddesinde düzenlenen aile yardımı ödeneğine dair bakılması gereken hususlar (aile yardımından faydalanacak çocukların yaş bilgisi) karıştırılmaktadır. Bilindiği üzere DMK tamamen devlet memurlarını ilgilendiren bir mevzuattır.

Görüldüğü üzere AGİ konusunda amir hükümler Gelir Vergisi Kanununda belirlenmiştir. 18 yaşını doldurmamış çocuklarının tümü AGİ’ye dâhildir fakat 18 ile 25 yaş arası çocuklar için aile ile birlikte oturması veya işçi tarafından bakılması şartının yanında tahsil durumuna bakılarak karar verilir.

 Kaynak:Kamutech Yazılım

Başvuru için;

1) Aile Durum Bildirim Dilekcesi

2) Aile Durum Bildirim Formu

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 11-06-2020 09:45:13 Güncellenme tarihi: 12-02-2021 12:05:27