Hızlı Erişim

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Birimi
ADI SOYADI UNVANI E-POSTA ADRESi TELEFON/DAHİLİ

Veli DİLMEN

Şube Müdürü velidilmen@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2402

Gamze DUMAN

Bilgisayar İşletmeni gamzeduman@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2415

Çisem PİRDAL

Sürekli İşçi cisempirdal@odu.edu.tr 0 (452) 226 52 25/2426

 

Görev Tanımları:

1- Başkanlığımıza gelen ve giden tüm evrakların EBYS'de kayıt edilmesi işlemlerinin kontrol ve takibinin yapılması ve havale edilen evrakların ilgili birimlere teslim etmek, 

2- Başkanlığımız hizmetlerine ilişkin olarak Üniversitemiz birimleri ile olan iç ve dış yazışmaların hazırlanmasını sağlamak,

3- Üniversitemiz personeline ait araç bilgilerinin plaka tanıma sistemine eklenmesi veya silinmesi işlemlerinin yapmak,

4- Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin araç talepleri doğrultusunda görevlendirme işlemlerinin yapılması ve araç görevlendirme işlemlerinin kaydını tutmak,

5- Şehir içi ve şehir dışı araç görevlerinde avans açılması hakkında yazışmaların yapmak,

6- Başkanlığımız bünyesinde bulunan idari peronel, özel güvenlik ve sürekli işçilerin izin işlemlerinin yapmak,

7- Başkanlığımız personelinin fazla çalışma puantaj kayıtlarını tutmak,

8- Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

9- Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

İlgili Mevzuat:

Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:01:14 Güncellenme tarihi: 13-01-2022 13:31:08